Streszczenie

w niektórych swoich pismach Sigmund Freud (na przykład, 2004) twierdził, że im mniejsze rzeczywiste różnice między dwoma narodami, tym większe są one związane z ich wyobraźnią, co nazwał „narcyzmem drobnych różnic”. W rzeczywistości Freud zauważył, że często dochodziło do konfliktów między jednostkami i grupami, które wydawały się bardzo podobne nawet do tego, że były sobowtórami lub identycznymi bliźniakami. Freud przestał jednak argumentować, że istnienie bliskich podobieństw między grupami było bardziej prawdopodobne, aby wywołać konflikt w porównaniu z obecnością dużej przepaści fizjologicznej lub kulturowej. Idea narcyzmu drobnych różnic została jednak w ostatnich dziesięcioleciach wskrzeszona przez komentatorów, którzy starali się zrozumieć pozorny nadmiar konfliktów etnicznych, które pojawiły się szczególnie po upadku Muru Berlińskiego w 1989 roku. Wiele z tych konfliktów, jak zauważyliśmy na początku rozdziału 1, wydaje się toczyć między grupami, które tak wiele dzielą i które często wydają się nie do odróżnienia dla obcych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.