Saint Narcisa de Jesusböckerna healing oil

St Narcisa de Jesus healing oil kommer till dig genom en välsignad kallelse till kärlek, full av irländska välsignelser.

S: t Narcisa de Jesusbauskis Martillo Moruskin var en ecuadoriansk romersk-katolsk. Martillo var känd för sin välgörenhet och strikt hängivenhet till Jesus Kristus . Hennes berömmelse är också för att bli något av en eremit tillägnad kräsna Kristi vilja. Föräldrarnas död fick henne att flytta för att arbeta som sömmerska. Hon fördubblade detta agerar som en katekist och pedagog till några av hennes syskon som behövde vård. Men hennes hängivenhet till Gud var stark och det ledde henne att leva bland Dominikanska religiösa i Peru.

liv

Narcisa de Jesusböckerna Martillo Morubbeln föddes den 29 oktober 1832 i Ecuador. Hennes mamma dog 1838 och hon tog upp mycket av de inhemska sysslorna som ett resultat av detta. Flickan förvandlade också ett litet rum i sitt hus till användning som ett inhemskt kapell. Martillo hade en tydlig uppfattning om sin kallelse till helighet som barn. Hon fick sin bekräftelse den 16 September 1839. Martillo besökte ett litet trä nära sitt hem för kontemplation i ensamhet. Följaktligen är ett av guavaträdet nära vilket hon gick till nu ett stort pilgrimsfärdsmål.

hennes fars död fick henne att flytta till Guayaquil där hon började sitt uppdrag att hjälpa honom fattig och sjuk. Hon tog också ett jobb som sömmerska för att finansiera sitt uppdrag.

i juni 1868 flyttade hon till Lima i Peru på råd av sin nya Franciskanska andliga regissör Pedro Gual där hon bodde i Dominikanska klostret i Patrocinio. Här följde hon ett krävande schema med åtta timmars reflektion som erbjuds i tystnad och ensamhet. När det gäller näring fastade hon bara på bröd och vatten och tog eukaristin som sin enda form av näring medan hon ibland sågs i ett extatiskt tillstånd.
i slutet av September 1869 utvecklade hon hög feber och dog snart den 8 December 1869. Vid hennes död rapporterade en nunna en trevlig och söt lukt som fyllde rummet som Martillo hade dött i. Hennes kvarlevor ansågs vara oförstörbara 1955 vid uppgrävning och överfördes från Peru tillbaka till sitt hemland Ecuador.

kanonisering

vid hennes död de städer som hon hade bott i kom att vörda och hylla henne som ett helgon medan Dominikanska nunnor hon hade bott med bevarade hennes kvarlevor på deras Peru kloster. Martillo blev titeln som ärevördig den 23 oktober 1987 efter påven Johannes Paul Ii erkände det faktum att hon hade levt ett modellliv av heroisk dygd.
det första miraklet för hennes kanonisering godkändes och validerades den 27 juni 1991. Johannes Paulus II godkände detta mirakel den 7 mars 1992 och saligförklarade henne på Petersplatsen den 25 oktober 1992.
det andra och sista miraklet som behövdes för fullständigt helgonskap godkändes den 19 December 2006. Påven Benedictus XVI godkände detta mirakel den 1 juni 2007.

mirakler

miraklet som ledde till hennes saliggörande var läkning av Juan Pesaclubntez Pe Actubaranda. En enda man som arbetade i bananplantager i Pasaje i El Oro. När han arbetade en banan stjälk slog honom i huvudet och orsakade flera tumörer att visas som upprepade operationer inte kunde bota. Han var drygt 20 vid den tiden och trodde inte på mirakel. Medan han var på Luis Vernanza-sjukhuset träffade han en polis som föreslog att han skrev ”Narcisita” på ett papper. Han var skeptisk till att detta skulle ge resultat. Men detta gjorde och en dröm inträffade av henne den natten som fick honom att bli botad av sina tumörer.

miraklet som ledde till hennes helgedom var läkning av Edelmina Arellano. Han botades från en medfödd defekt 1992. Edelmina föddes utan könsorgan och vid en ålder av sju botades. Detta hände efter att hennes mamma tog henne till helgedomen tillägnad den då välsignade och appellerade till hennes förlovning. Bara några timmar senare vittnade hennes läkare om att flickan var normal som alla andra barn utan uppenbara defekter.

St Narcisa de Jesus healing oil / tradition av oljor

traditionen av smörjelse med helig olja är mycket gammal faktiskt. Det används i sakramenten och även som en hängiven praxis. Den sjuka personen applicerar oljan och välsignar sig själva. När de gör det, uppmanas de att be till vem oljan är tillägnad. De irländska välsignelserna oljor har inte mirakulös kraft. Det är Gud som har makt att läka. Att använda oljan medan vi ber är viktiga sätt för oss att uttrycka vår tro på Guds kraft. Genom att göra det litar vi också på Gud.

de irländska välsignelserna är tillägnad den Helige Ande, Vår fru och de heliga. Oljorna kommer genom bön. De placeras på sina utsedda altare under en period av bön innan de skickas ut. Oljorna är av terapeutisk kvalitet.
flaskorna med oljor som går ut åtföljs av ett bönkort. Dessutom är de personliga för den helgon som oljan är tillägnad.

få din St Narcisa de Jesus helande olja här på en välsignad kallelse att älska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.