Order of the Coif

Jego celem jest wspieranie doskonałości w dziedzinie nauk prawnych i uznanie tych, którzy osiągnęli wysokie stopnie w szkole prawniczej lub którzy wyróżnili się w nauczaniu prawa. Istnieje ponad sześćdziesiąt rozdziałów znajdujących się w szkołach prawa w całym kraju.

Stowarzyszenie honorowe nosi imię angielskiego Zakonu czepców, najstarszej i jednej z najbardziej honorowych instytucji Common Law. Czepek był ściśle dopasowaną czapką z białego lnu, która zakrywała uszy i była wiązana sznurkami pod brodą, jak czepek niemowlęcia. Powstał w XII wieku jako nakrycie głowy dla mężczyzn i stał się częścią kościelnego i prawnego nakrycia głowy, trwającego do XVI wieku. Przez długi czas angielscy sędziowie wybierani byli tylko z zakonu.

Order Coif honor society został utworzony w 1912 roku jako organizacja Narodowa. Konstytucja krajowa określa wymogi wyboru do członkostwa i kryteria tworzenia rozdziałów w szkołach prawa. Zakon jest organizacją zrzeszoną z władzą w sprawach lokalnych nadaną w każdym rozdziale. Każdy rozdział ma swoich oficerów, a organizacja Narodowa ma Komitet Wykonawczy składający się z trzech oficerów i trzech innych członków. Oficerowie wybierani są co trzy lata.

studenci prawa, którzy ukończyli maturę, kwalifikują się do wyborów do zakonu Coif, jeśli ukończyli 75 procent studiów prawniczych na stopniowanych kursach, a ich rekord ocen plasuje ich w pierwszej dziesiątce wszystkich absolwentów szkoły kapituły. Kapituła może również wybierać członków wydziału prawa, jeśli kapituła uważa, że profesorowie wykazali cechy stypendium zgodne z celami zakonu.

kapituła może co roku wybierać na członkostwo honorowe jednego członka zawodów prawniczych, który jest uznawany za stypendystę. Co trzy lata Krajowy Komitet Wykonawczy może wybrać maksymalnie pięciu członków honorowych, którzy uzyskali wyróżnienie krajowe za swój wkład w system prawny.

ponadto co trzy lata Order Coif przyznaje stypendium prawne, przyznając jedną lub więcej nagród autorowi lub autorom opublikowanych prac prawnych. Krajowy Komitet Wykonawczy jest również uprawniony do ustanowienia innych nagród w celu uznania wybitnych stypendiów prawnych i przywództwa wśród studentów prawa, profesorów prawa, sędziów i praktyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.