St Narcisa de Jesús healing oil

St Narcisa de Jesus healing oil wordt u gebracht door een gezegende oproep tot liefde, vol Ierse zegeningen.Narcisa de Jesús Martillo Morán was een Ecuadoraans Rooms-Katholiek. Martillo stond bekend om haar liefdadigheid en strikte toewijding aan Jezus Christus . Haar roem is ook voor het worden van een soort kluizenaar gewijd aan het onderscheiden van de wil van Christus. De dood van haar ouders bracht haar ertoe te verhuizen om als naaister te gaan werken. Ze verdubbelde dit optreden als catechist en opvoeder aan een aantal van haar broers en zussen die zorg nodig hadden. Maar haar toewijding aan God was sterk en het leidde haar om te leven onder de Dominicaanse religieuzen in Peru.Narcisa de Jesús Martillo Morán werd geboren op 29 oktober 1832 in Ecuador. Haar moeder stierf in 1838 en ze nam veel van de huishoudelijke taken als gevolg van dit. Het meisje maakte ook een kleine kamer in haar huis in gebruik als een huiselijke kapel. Martillo had een duidelijk beeld van haar oproep tot heiligheid als kind. Zij ontving haar bevestiging op 16 September 1839. Martillo bezocht een klein bos in de buurt van haar huis voor overpeinzing in eenzaamheid. Bijgevolg is een van de guave boom waar ze naartoe ging nu een grote bedevaartbestemming.Na de dood van haar vader verhuisde ze naar Guayaquil, waar ze begon met haar missie om de armen en zieken te helpen. Ze nam ook een baan aan als naaister om haar missie te financieren.In juni 1868 verhuisde ze naar Lima in Peru op advies van haar nieuwe Franciscaanse geestelijk leider Pedro Gual, waar ze in het Dominicanenklooster in Patrocinio woonde. Hier volgde ze een veeleisend schema van acht uur reflectie aangeboden in stilte en eenzaamheid. In termen van voeding vastte ze alleen op brood en water en nam de Eucharistie als haar enige vorm van levensonderhoud terwijl ze soms in extatische staat werd gezien.Eind September 1869 kreeg ze hoge koorts en stierf al snel op 8 December 1869. Na haar dood meldde een Non een aangename en zoete geur die de kamer vulde waarin Martillo was gestorven. Haar stoffelijke resten werden in 1955 bij opgraving als onvergankelijk beschouwd en werden vanuit Peru terug naar haar thuisland Ecuador overgebracht.Na haar dood kwamen de steden waar ze woonde om haar te vereren en te prijzen als een heilige, terwijl de Dominicaanse nonnen waar ze mee had geleefd haar overblijfselen in hun klooster in Peru bewaarde. Martillo werd op 23 oktober 1987 tot Eerwaarde benoemd nadat paus Johannes Paulus II erkende dat ze een voorbeeldleven van heldhaftige deugd had geleid.Het eerste wonder voor haar heiligverklaring werd goedgekeurd en gevalideerd op 27 juni 1991. Johannes Paulus II heeft dit wonder op 7 maart 1992 goedgekeurd en haar op 25 oktober 1992 op het Sint-Pietersplein zalig verklaard.
het tweede en laatste wonder dat nodig is voor volledige heiligheid werd goedgekeurd op 19 December 2006. Paus Benedictus XVI keurde dit wonder op 1 juni 2007 goed.Het wonder dat leidde tot haar zaligverklaring was de genezing van Juan Pesántez Peñaranda. Een alleenstaande man die werkte op bananenplantages in Pasaje in El Oro. Toen hij aan het werk was sloeg een bananensteel hem in het hoofd en veroorzaakte verschillende tumoren te verschijnen die herhaalde operaties niet konden genezen. Hij was toen iets meer dan 20 en geloofde niet in wonderen. Toen hij in het Luis Vernanza ziekenhuis was ontmoette hij een politieagent die voorstelde om “Narcisita” op een stuk papier te schrijven. Hij is sceptisch dat dit resultaat zal opleveren. Maar dit deed en een droom deed zich voor van haar die nacht die ervoor zorgde dat hij genezen van zijn tumoren.Het wonder dat tot haar heiligheid leidde was de genezing van Edelmina Arellano. Hij werd genezen van een aangeboren afwijking in 1992. Edelmina werd geboren zonder geslachtsorganen en werd op zevenjarige leeftijd genezen. Dit gebeurde nadat haar moeder haar meenam naar het heiligdom gewijd aan de toen Gezegende en een beroep deed op haar voorspraak. Enkele uren later getuigde haar arts dat het meisje normaal was zoals alle andere kinderen zonder duidelijke gebreken.

St. Narcisa de Jesus healing oil / traditie van oliën

de traditie van zalving met heilige olie is zeer oud. Het wordt gebruikt in sacramenten en ook als een devotionele praktijk. De zieke brengt de olie aan en zegent zichzelf. Als ze dat doen, wordt hen gevraagd om te bidden tot wie de olie is gewijd aan. De Ierse zegeningen oliën hebben geen wonderbaarlijke kracht. Het is God die de kracht heeft om te genezen. Het toepassen van de olie tijdens het bidden zijn belangrijke manieren voor ons om ons geloof in Gods kracht uit te drukken. Bovendien stellen we door dit te doen ons vertrouwen op God.De Irish Blessings oils zijn gewijd aan de Heilige Geest, Onze-Lieve-Vrouw en de heiligen. De oliën komen door gebed. Ze worden geplaatst op hun aangewezen altaren voor een periode van gebed voordat ze worden uitgezonden. De oliën zijn van therapeutische kwaliteit.

de flessen olie die uitgaan worden vergezeld van een prentje. Daarnaast zijn ze gepersonaliseerd voor de heilige aan wie de olie is gewijd.

haal je St Narcisa de Jesus healing oil hier bij een gezegende oproep tot liefde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.