Order of the Coif

An unincorporated national scholastic honor society in law. Sen tarkoituksena on edistää huippuosaamista lainopillisessa oppineisuudessa ja tunnustaa ne, jotka ovat saavuttaneet korkeita arvosanoja oikeustieteellisessä tai jotka ovat kunnostautuneet oikeustieteen opetuksessa. Eri puolilla maata on yli kuusikymmentä lukua oikeustieteellisissä oppilaitoksissa.

honor society on nimetty englantilaisen Coif-ritarikunnan mukaan, joka on vanhimpia ja yksi Common Law ’ n kunnioitetuimmista instituutioista. Coif oli valkoisista pellavalangoista valmistettu, korvat peittävä umpinainen lakki, joka oli solmittu naruilla leuan alle, kuten Vauvan myssy. Se sai alkunsa kahdennellatoista vuosisadalla ihmisten päänpeitteenä, ja siitä tuli osa kirkollista ja laillista päähinettä, joka kesti kuudennelletoista vuosisadalle saakka. Englantilaiset tuomarit valittiin pitkään vain järjestyksestä.

Coif: n kunniajärjestö perustettiin vuonna 1912 valtakunnalliseksi järjestöksi. Kansallinen perustuslaki asettaa vaatimukset jäsenyyden valitsemiselle ja kriteerit lukujen luomiselle oikeustieteellisissä oppilaitoksissa. Ritarikunta on liittokokoonpano, jolla on paikallisissa asioissa toimivaltaa kussakin luvussa. Jokaisessa luvussa on omat upseerinsa, ja kansallisjärjestöllä on toimeenpaneva komitea, joka koostuu kolmesta upseerista ja kolmesta muusta jäsenestä. Upseerit valitaan kolmen vuoden välein.

oikeustieteen opiskelijat, jotka valmistuvat senioreiksi, ovat oikeutettuja Coif: n järjestykseen, jos he ovat suorittaneet 75 prosenttia oikeustieteen opinnoistaan arvostetuilla kursseilla ja heidän arvosanansa sijoittavat heidät 10 prosentin parhaimpien joukkoon kaikista luvun koulun valmistuvista senioreista. Luku voi myös valita jäsenet law school tiedekunnan, jos luku uskoo professorit ovat osoittaneet ominaisuuksia stipendin sopusoinnussa tavoitteiden order.

jokin luku voi vuosittain valita kunniajäsenekseen yhden stipendinsä perusteella tunnustetun lakimiehen. Kansallinen toimeenpaneva komitea voi joka kolmas vuosi valita enintään viisi kunniajäsentä, jotka ovat saavuttaneet kansallisen kunnian ansioistaan oikeusjärjestelmässä.

lisäksi Coif: n ritarikunta myöntää joka kolmas vuosi oikeudellisen stipendin myöntämällä yhden tai useamman palkinnon julkaistujen lakiteosten tekijälle tai tekijöille. National executive committee on myös valtuudet perustaa muita palkintoja varten tunnustaa johtava oikeudellinen stipendi ja johtajuus keskuudessa oikeustieteen opiskelijoiden, oikeustieteen professorit, tuomarit, ja harjoittajat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.