Oral history on menetelmä, jolla luodaan ja säilytetään omaperäistä, historiallisesti kiinnostavaa tietoa – ensisijaista lähdeaineistoa – henkilökohtaisista muistikuvista suunniteltujen tallennettujen haastattelujen avulla. Alla on ehdotuksia kaikille, jotka haluavat alkaa tallentaa suullisia historioita Smithsonian Institution Archivesin suullisen historian ohjelman parhaiden käytäntöjen pohjalta.

Klikkaa tästä saadaksesi tulosteen Oral History Guide-oppaasta.

mitä on suullinen historia?

The Six R ’ S of Oral History Interviewing

Preparing for Oral History Interviews

How to Ask Questions in Oral History Interviews

Suggestions for Recording Oral History Interviews

proposed Topics/Questions for Oral History Interviews

after the Oral History interviews

Readings and Online Resources

What onko suullinen historia?

suullinen historia on menetelmä, jolla luodaan ja säilytetään omaperäistä, historiallisesti kiinnostavaa tietoa – ensisijaista lähdeaineistoa – henkilökohtaisista muistikuvista suunniteltujen nauhoitettujen haastattelujen avulla. Tällä haastattelumenetelmällä halutaan säilyttää ihmisten äänet, muistot ja näkökulmat historiassa. Se on työkalu, jota voimme kaikki käyttää osallistuaksemme ja oppiaksemme perheenjäseniltä, ystäviltä ja ihmisiltä, joiden kanssa jaamme tilaa haastattelussa, joka vangitsee heidän ainutlaatuisen historiansa ja näkökulmansa omin sanoin. Suullinen historia juontaa juurensa perinteestä, jossa suvulle tai heimolle tärkeää tietoa välitetään sukupolvelta toiselle. Yhdysvalloissa Oral History Association yhdistää suullisia historioitsijoita ja tarjoaa laajan valikoiman tietoa suullisesta historiasta.

tekniikka: suullisen historian metodologiaa voidaan soveltaa moniin erityyppisiin hankkeisiin sukuhistoriasta akateemisiin tutkimushankkeisiin monilla eri tieteenaloilla. Haastattelut tulisi yleensä tehdä kahdenkeskisessä tilanteessa, joskin myös ryhmähaastattelut voivat olla tehokkaita.

jakaminen: Yhteistyössä hyvin valmistautuneen ja empaattisen haastattelijan kanssa kertoja saattaa pystyä jakamaan tietoa, jota hän ei tajua muistavansa, ja tekemään kokemuksestaan assosiaatioita ja johtopäätöksiä, joita hän ei pystyisi tuottamaan ilman haastattelijaa.

säilyttäminen: tallenne säilyttää haastattelun äänenä tai videona ja myöhemmin transkriptiona muiden käyttöön, jotka on poistettu ajassa ja/tai etäällä haastateltavasta. Suullinen historia myös säilyttää koko haastattelun alkuperäisessä muodossaan eikä haastattelijan tulkintaa siitä, mitä sanottiin.

Alkuperäinen historiallisesti tärkeä tieto: hyvin valmistautunut haastattelija tietää, mitä tietoja on jo asiakirjoissa, ja hakee suullisen historiahaastattelun avulla uutta tietoa, selvennystä tai uutta tulkintaa historiallisesta tapahtumasta.

henkilökohtaiset muistikuvat: haastattelijan tulee kysyä kertojalta ensimmäisen persoonan tietoja. Nämä ovat muistoja, joita kertoja voi antaa luotettavalla perusteella, esimerkiksi tapahtumia, joihin hän osallistui tai todisti, tai päätöksiä, joihin hän osallistui. Suulliset historiahaastattelut voivat välittää persoonallisuutta, selittää motivaatiota ja paljastaa sisäisiä ajatuksia ja käsityksiä.

Martha Ross: The Six R ’ s of Oral History Interviewing

suullisen historian haastattelijan tulisi pyrkiä luomaan tilanne, jossa haastateltava pystyy pohtimaan laajasti, muistelemaan täysin ja olemaan vapaasti tekemisissä haastattelun aiheen kanssa, sekä ylläpitämään ilmapiiriä, jossa hän on halukas ilmaisemaan täysin nuo muistikuvat.

seuraavat kuusi seikkaa ovat hyvän suullisen historiankäytännön perusasioita.

1. TUTKIMUS: Perusteellinen valmistelu antaa haastattelijalle mahdollisuuden tietää, mitä kysymyksiä hänen tulee esittää, ja se on välttämätöntä suhteiden luomiseksi haastateltavan kanssa. Tutkimus kannattaa haastattelun aikana, jolloin haastattelijan tiedot nimistä, päivämääristä ja paikoista saattavat virkistää haastateltavan muistia.

2. Hyvät välit: haastateltavan kanssa luodaan hyvät välit, kun häntä lähestytään asianmukaisesti, hänelle kerrotaan hankkeen tarkoituksesta ja kerrotaan hänen roolistaan ja oikeuksistaan. Haastattelua edeltävä soitto tai käynti tutustumassa ja keskustelemassa menettelytavoista on suositeltavaa.

3. NISKATUKI: Kokenut haastattelija ylläpitää suhteita noudattamalla hyviä haastattelutekniikoita: olemalla tehokas mutta huomaamaton laitteiden kanssa, aloittamalla alusta ja etenemällä kronologisesti, kysymällä avoimia kysymyksiä, kuuntelemalla tarkasti keskeyttämättä, seuraamalla yksityiskohtia tai yllättäviä tiedonkulkuja, haastamalla kyseenalaista tietoa ei-uhkaavalla tavalla ja yleensä ylläpitämällä ilmapiiriä, jossa haastateltava tuntee kykenevänsä vastaamaan täysin ja totuudenmukaisesti.

4. RETREAT: Sulje jokainen haastattelutuokio esittämällä ”deflatorinen” kysymys, kuten arvio juuri käsitellyistä kokemuksista. Kaikki istunnot tulisi suunnitella ja ajoittaa niin, että ne päättyvät ennen kuin haastateltava väsyy.

5. Arvostelu: haastattelijoiden tulisi kuunnella haastattelujaan pian sen jälkeen analysoidakseen haastattelutekniikoitaan ja poimiakseen yksityiskohtia seurattavaksi myöhemmissä istunnoissa.

6. KUNNIOITTAA: Kunnioitus on kaikkien suullisen historian piirteiden taustalla – kunnioitus haastateltavaa kohtaan yksilönä, hänen kokemuksensa, tapa, jolla hän muistaa tuon kokemuksen, ja tapa, jolla hän pystyy ja haluaa ilmaista nuo muistot. Kunnioituksen säilyttäminen yksittäistä haastateltavaa kohtaan ja suullisen historiahaastattelun harjoittamista kohtaan on välttämätöntä haastattelijana menestymisen kannalta.

HUOM: Martha Ross on Keski-Atlantin alueen suullisen historian ”äiti” ja opetti Marylandin yliopistossa 1970-ja 1980-luvuilla.

valmistautuminen suullisiin Historiahaastatteluihin

1. Valitse haastateltava.

2. Kysy haastateltavalta, ovatko he kiinnostuneita.

3. Jos haastateltava on kiinnostunut, sovi aika ja paikka haastattelulle. Pyydä myös taustatietoja, joita haastateltava saattaa haluta antaa. Tarkista paras paikka-jonnekin hiljaiseen paikkaan, jossa sinua ei häiritä. Pyydä vähintään kaksi tuntia haastattelutuokiota varten.

4. Kirjoita seurantasähköposti, jossa vahvistetaan haastattelusuunnitelmat, joissa käsitellään haastattelujen tavoitteita, laillisia oikeuksia ja sitä, miten haastattelut hoidetaan. Anna hyvin yleinen luettelo aihealueista ja pyydä heitä miettimään aiheita, joita he haluaisivat käsitellä.

5. Tee peruselämäkerrallinen tutkimus haastateltavalle. Tee internet-hakuja. Lue julkaisuja ja profiileja. Kysy muilta aiheista sinun pitäisi käsitellä, tarinoita heidän pitäisi kertoa.

6. Kehittää kronologia tärkeitä tapahtumia elämässään. Laadi luettelot henkilönimistä ja heidän elämässään tärkeistä termeistä, kuten maantieteellisistä nimistä, joissa he matkustivat, tärkeiden perheenjäsenten tai yhteisön jäsenten nimistä. Kokoa kansio valokuvista haastateltavasta ja heidän maailmastaan. Nämä osoittautuvat haastattelussa korvaamattomiksi, kun haastateltava hämmentyy tai unohtaa nimet.

7. Muokata kysymyksen hahmotelma, tehdä siitä relevantti tämän haastateltavan, poistaa aiheita, jotka eivät koske heitä,ja lisäämällä alueita, kuten organisaatiot he olivat mukana, jne.

8. Harjoittele laitteiden kanssa, kunnes voit käyttää niitä unissasi. Harjoittele perheenjäsenten ja ystävien haastattelemista. Poista sitten kaikki tiedostot olet luonut, joten tallennin on täydellä teholla. Varmista, että kaikki asetukset vastaavat ohjekirjaa. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat laitteet, kuten tallentimen virtajohto ja jatkojohto.

9. Päivää ennen haastattelua, vahvista aika ja paikka.

10. Tuo mukanasi: laitteet, jatkojohto, kännykkä (laiteongelmien varalta), kysymysluettelo, kronologia, termit, valokuvat jne., laillisia lomakkeita, ylimääräistä paperia muistiinpanoja ja kynä. Ota mukaan myös kurkkutabletteja tai kovia karkkeja siltä varalta, että kurkut kuivuvat. Jos mahdollista, ota kamera mukaan ja ota valokuva haastateltavasta haastattelussa.

11. Kun saavutte, arvioikaa tilaa äänelle. Sammuta laitteet, sulje ovet ja järjestele huonekalut mukavaan asetelmaan, joka on vastakkain niin lähellä, että kuvia voi antaa, mutta ei liian lähellä. Aseta laitteet niin, että voit seurata sitä jatkuvasti ja huomaamattomasti, kääntymättä pois haastateltavasta.

12. Käy läpi aihealueiden luettelo uudelleen ja käyttöoikeudet uudelleen.

13. Kysy leikekirjoja, uutisia leikkeitä, palkinnot, jne., jotka he saattavat haluta tuoda esiin.

kuinka esittää kysymyksiä suullisessa Historiahaastattelussa

1. Etsi rauhallinen paikka tehdä haastattelu, jossa sinua ei häiritse puhelimet, perheenjäsenet, Lemmikit, liikenteen melu, jne. Hae kaksi lasia vettä. Ota valokuva. Sammuta kännykät jne.

2. Selitä haastateltavalle, mitä olet tekemässä.

selittäkää heidän lailliset oikeutensa.

selitä, miten haastattelua todennäköisesti käytetään.

selitä, että he voivat valita, mihin kysymyksiin vastaavat ja että tallentimen voi kytkeä pois päältä milloin tahansa.

3. Pyydä haastateltavaasi allekirjoittamaan lahjakirja ja allekirjoittamaan se itse, jos sinulla on sellainen.

4. Käytä etukäteen valmistelemiasi aiheita, joita haluat käsitellä, jatkokysymyksin. Tuo myös valokuvia ja henkilönimi ja termiluettelo, ja kronologia.

5. Aloita helpoilla kysymyksillä, kuten heidän nimellään, missä ja milloin he ovat syntyneet, perheenjäsenten nimillä.

6. Anna haastateltavan hoitaa puhuminen.

7. Kysy ”avoimia” kysymyksiä, kuten, Kerro minulle, kuvaile, jne. mitä sinä muistat?

jos haastateltava vastaa vain kyllä tai ei, kysy miten, miksi, milloin, missä, kuka.

se, mitä haastateltava päättää kertoa ja miten hän päättää kertoa, on aivan yhtä informatiivista/paljastavaa kuin heidän antamansa todelliset vastaukset.

8. Vältä ”umpipäisiä” kysymyksiä, jotka voivat päättyä kyllä-tai ei-kysymykseen tai yksittäiseen tosiasiaan.

Examples, were you there? Mikä päivä se oli? Piditkö siitä?

jos saat lyhyen vastauksen, kerro minulle lisää, Kuka, mitä, milloin, missä, miten ja miksi.

9. Älä tee johdattelevia kysymyksiä – oliko se sitä vai tätä? Tai ajattelin, että tärkeintä on … .Näiden on osoitettu vaikuttavan haastateltavan vastaukseen ja tahraavan haastatteluasi.

10. Kysy yksi kysymys kerrallaan ja yritä esittää yksinkertaisia kysymyksiä.

11. Yritä kysyä jatkokysymyksiä-kerro lisää, Kuka, mitä, missä.

12. Stimuloidaksesi heidän muistiaan, käytä ”lausuntokysymyksiä”, kuten: ”vuonna 1956 matkustit Tiibetiin tekemään tutkimusta. Miten se matka tapahtui?”

13. Keskity tallentamaan heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan sen sijaan, että he kertoisivat tarinoita toisista tai kuulemistaan asioista. Jos saat yleisiä tarinoita, kerro minulle roolistasi, kuvaile, miltä sinusta tuntui tuona päivänä tai käsittelit tuota kriisiä jne.

14. Älä huolehdi hiljaisuudesta. Anna haastateltavan miettiä ja ottaa aikaa ennen kuin hän vastaa. Katso ääriviivat ja tarkista aiheet, jos haastateltava tarvitsee aikaa ajatella.

15. Huomaa, millaisiin kysymyksiin haastateltavasi vastaa parhaiten ja yritä sovittaa tyylisi siihen, mikä toimii parhaiten heidän kanssaan.

16. Anna haastateltavan ehdottaa sinulle aiheita, joita et ehkä olisi tullut ajatelleeksi.

17. Anna haastateltavan ajautua aiheisiin, jotka eivät ole hahmotelmassasi. Nämä voivat olla parasta haastattelussasi.

18. Vajaan tunnin jälkeen kysy haastateltavalta, haluaisivatko he pitää taukoa. Kirjoita ylös viimeiset sanat, Kun suljet nauhurin.

19. Anna haastateltavalle palautetta nyökyttelemällä, hymyilemällä, kuuntelemalla tarkkaavaisesti. Yritä välttää liian monta sanallista vastausta, jotka tallentavat haastateltavan yli, kuten ” todella!’tai” Oh-huh, Oh-huh.”

20. Älä pelkää kohteliaasti kyseenalaistaa tietoja, jotka saattavat olla virheellisiä – pyytää selvennystä, tai sanoa jotain, että ”Voi, Olen hämmentynyt, luulin, että rouva X oli mukana siinä.”

21. Kirjoita uudelleen kysymykset, joihin haastateltava ei vastaa – he eivät ehkä ole kuulleet, mitä luulit kysyneesi. Mutta heillä on oikeus olla vastaamatta, jos he eivät halua.

22. Anna haastateltavan kertoa ” tarina.”Useimmissa haastatteluissa on suosikkitarina. He sopivat sen jotenkin, joten anna sen tapahtua! Salli toistoa, koska lisätiedot voivat tulla esiin toisen version kanssa, mutta älä anna haastateltavan kertoa samaa tarinaa uudelleen ja uudelleen.

23. Tuo visuaalisia kuvia, jos mahdollista, muistin virkistämiseksi tai pyydä tuomaan esiin valokuva-albumeita matkoista tai perhetapahtumista jne. Kutsu haastateltava tuomaan haastatteluun visuaalisuutta.

24. Anna haastateltavan hoitaa puhuminen. Yritä välttää kertomasta omia tarinoitasi: ”Kyllä! Kun olin siellä … ”tai omien mielipiteiden tarjoamista. Jos sinulta kysytään mielipidettä, selitä, että haastatteluun on tarkoitus kirjata heidän näkökulmansa, ei sinun.

25. Haastattelu ei yleensä kestä paljon kauemmin kuin 1 1/2-2 tuntia. Sen jälkeen sekä haastattelija että haastateltava väsyvät ja menettävät keskittymiskykynsä.

26. Lopuksi Haastattelu kauniisti, pyytää heitä arvioimaan elämäänsä ja aiheita olet keskustellut.

27. Pyydä haastateltavaasi kirjoittamaan nimet tai paikat, joita et ymmärtänyt.

28. Puhdistaa. Varmista, että sinulla on kaikki varusteet.

29. Kun lähdet, pidä vaihtoehdot avoinna, jotta voit palata ylimääräiseen haastatteluun.

ehdotuksia suullisten Historiahaastattelujen tallentamiseksi

1. On monia tallennin vaihtoehtoja, jotka tallentavat pakkaamaton säilyttäminen laatu äänitiedosto. Jos sinulla ei ole pääsyä tallennin, useimmat älypuhelimet on tallennus-ohjelmisto, joka tallentaa MP3 äänitiedosto.

2. Jos mahdollista, tallenna pakkaamaton WAV-äänitiedosto 24-bittisenä.

3. Käytä ulkoisia mikrofoneja, jos mahdollista.

4. Tarkista huone ylimääräisiä melua, kuten moottorit, Tuulettimet, Lemmikit, liikenne, jne.

5. Testaa tallennin tarkistaa äänenvoimakkuutta haastattelijan ja haastateltavan ja onko se poimi mitään staattista tai ympäröivää melua.

6. Aloita johdannolla, jossa yksilöidään, ketä haastatellaan, kuka tekee haastattelun, missä, milloin ja mikä on haastattelun tarkoitus.

7. Kysy, onko sinulla lupa nauhoittaa Haastattelu.

8. Vältä puhumista, kun haastateltava jakaa. Sen sijaan, yritä käyttää fyysisiä vihjeitä, että kuuntelet kuten nyökkääminen ja muistiinpanojen sijaan vahvistaa ”mhmms.”

9. Lataa tiedostot tallentimesta tietokoneellesi, ulkoiselle kiintolevylle ja / tai pilveen, jotta et menetä tiedostoa.

10. Nimeä tiedosto niin, että voit tunnistaa sen myöhemmin. Ex: LastnameFirstname_Date_Interview#_File#

11. Tee kopioita digitaalisesta tiedostostasi. Tallenna kopio ulkoiselle kiintolevylle ja / tai pilvipalveluun.

ehdotetut aiheet / kysymykset suullisiin Historiahaastatteluihin

1. Mikä on koko nimesi?

2. Saanko nauhoittaa tämän haastattelun?

3. Missä ja milloin olet syntynyt?

4. Keitä muita perheessänne oli?

mitkä olivat vanhempiesi nimet?

Onko suvussasi perinteisiä etunimiä?

millaista työtä he tekivät?

5. Asuiko lähistöllä muita perheenjäseniä?

kerro niistä.

miten he kohtasivat?

mitä he tekivät työkseen?

milloin sait nähdä ne?

6. Miltä yhteisösi näytti perheesi ulkopuolella?

miten tapasitte heidät?

millaista toimintaa tekisitte yhdessä?

kerro naapurustostasi.

7. Mistä esi-isäsi tulivat?

milloin he tulivat Yhdysvaltoihin?

mihin he asettuivat ensin?

muuttuiko sukunimesi, kun perheesi muutti Yhdysvaltoihin?

jatketaanko heidän perinteitään vielä nykyäänkin?

mitä kieltä vanhempasi ja isovanhempasi puhuivat?

8. Mitä pelejä pelasit nuorena?

mitä leluja sinulla oli?

kenen kanssa pelasit?

missä pelasit?

oliko sinulla harrastuksia?

ovatko harrastuksesi ja kiinnostuksesi muuttuneet ajan myötä?

keräsitkö mitään? Baseball-kortit, nuket jne.

9. Kerro kielioppi – ja lukiokoulutuksestasi.

kuvaile kielioppikouluasi/lukiotasi.

mitä aineita olet tutkinut?

kerro harrastuksistasi kouluaikoina.

oliko teillä vaikutusvaltaisia opettajia?

johtotehtäviä organisaatioissa/luokissa?

mitkä olivat harrastuksesi ja kiinnostuksen kohteesi lapsena?

luitko paljon, jos niin, niin mitä aiheita?

Kuuluitko mihinkään vaikutusvaltaiseen seuraan tai järjestöön?

oliko sinulla tavoitteita/unelmia isona?

miten sukupuoliroolit vaikuttivat sinuun K-12-koulutuksen aikana?

10. Mitä juhlapäiviä perheesi vietti?

miten juhlitte heitä?

mikä oli mieluisin osa juhlapyhistä?

11. Kerro talosta, jossa kasvoit.

miten se kalustettiin?

oliko sinulla oma huone?

missä vietit suurimman osan ajastasi?

muutitko toiseen kotiin varttuessasi?

kerro uudesta kodista.

miten yhteisösi muuttui?

12. Millaisia ruoka-ajat olivat perheessänne?

mitä ruokia söit?

kuka kokkasi ruoan?

kuka siivosi ruokailun jälkeen?

13. Oliko sinulla lemmikkejä? Kuvaile heitä.

kuka heistä huolehti?

14. Millaisia vaatteita käytit?

mistä sait ne/kuka ne teki?

milloin sait uudet vaatteet?

15. Miten perheesi liikkui?

oliko sinulla auto? Käytitkö julkisia kulkuneuvoja?

jos sinulla oli auto, milloin sait sen? Kuka sitä ajoi?

kävitkö siinä lomilla?

milloin opit ajamaan? Kuvaile ensimmäistä autoasi.

millaista julkista liikennettä oli tarjolla?

16. Millaisesta viihteestä pidit?

mitä kuuntelit varttuessasi?

katsoitko televisiota varttuessasi? Mitä sinä katsoit?

mitä suuria hetkiä muistat katsoneesi televisiosta?

17. Kuka oli perhelääkärinne? Kuvaile heitä.

Muistatko mitään epidemioita tai tauteja?

oliko perheessänne kotikonsteja? Jos on, kuvaile.

18. Mikä oli ensimmäinen työsi?

kuvaa tyypillistä työpäivää.

paljonko tienasit?

kuinka kauan sinulla oli tuo työ?

mitä opit?

lisätyöt ja yksityiskohdat-urapolku jäljillä, muutokset

kertovat mahdollisista vaikutusvaltaisista mentoreista.

mitkä olivat tuon aseman mieleenpainuvimmat puolet?

19. Kävitkö Collegea?

kerro minulle yliopistovuosistasi.

mikä koulu? Miten päätit mennä sinne?

mikä oli pääaineesi?

onko vaikutusvaltaisia mentoreita?

Teitkö lukukauden ulkomailla?

kuvaile tärkeimmät kiinnostuksen kohteesi?

mitä olivat onnistumiset/saavutukset ja haasteet / pettymykset?

kerro minulle kaikista sukupuolihaasteista, joita kohtasit yliopistossa.

vaikuttivatko nämä tapahtumat yhteisöösi?

suullisen Historiahaastattelun jälkeen

1. Lataa haastattelutiedostot tietokoneellesi annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. Klikkaa tiedostoa olla varma, että se pelaa oikein.

4. Älä poista tiedostoja tietokoneeltasi ennen kuin olet tehnyt kaksoiskappaleet.

5. Poista tiedostot tallentimesta, joten tallennin on tyhjä seuraavaa haastattelua varten.

6. Kirjoita yksi kappale tiivistelmä siitä, mistä haastattelussa on kyse, tarjoten teknisiä yksityiskohtia. Luettele myös kymmenkunta nimi-ja aihetermiä indeksointiin. Tämän avulla tunnistetaan Haastattelu tulevaa käyttöä varten.

7. Laadi pidempi luettelo kaikista nimistä, termeistä jne. käytetään transkriptioon.

8. Laadi johdanto transkriptioon, joka antaa lukijalle yleiskuvan haastattelusta ja auttaa heitä ymmärtämään, mitä he ovat lukemassa. Johdantoon tulee sisältyä avauskappale, jossa kerrotaan, miksi henkilö valittiin, eli yksilön erityinen merkitys tai saavutukset; tiedot haastattelujen paikasta ja erityisolosuhteista, esim. haastateltavan koti tai toimisto; tutkimus, jonka haastattelija teki valmistautuakseen haastatteluun, ts., kirjat luettu tai leikekirjat tarkistetaan, ja kaikki aiemmat suhteet erityistä affiniteetti haastattelijan ja haastateltavan, esim. ystäviä 25 vuotta, lapsenlapsi tai lapsi. Haastattelijan olisi myös laadittava elämäkerta yhdestä tai kahdesta kappaleesta itsestään, mukaan lukien haastattelijan tausta ja kokemukset liittyen tämän haastattelun suorittamiseen.

9. Valokopio tai skannata allekirjoitettu oikeudellinen muoto, kysymys ääriviivat, kronologia, jne.

10. Kirjoita haastateltavalle jatkoviesti, jossa kiitetään ajasta ja muisteluista.

Readings and Online Resources

Abrams, Lynn. Oral History Theory, toinen painos. New York: Routledge, 2016.

Boyd, Douglas A. Oral history and digital humanistics: voice, access, and engagement. Springer, 2014.

Frisch, Michael. Jaettu auktoriteetti: Essays on the Craft and Meaning of suullinen ja julkinen historia. Albany: State University of New York Press, 1990.

Gluck, Sherna Berger ja Daphne Patai, toim. Naisten sanat: suullisen historian feministinen käytäntö. Routledge vuonna 2016.

Neuenschwander, John A. A guide to suullinen historia and the law. Oxford University Press, USA, 2014.

Perks, Robert and Alistair Thomson, the Oral History Reader, kolmas painos. New York: Routledge, 2016.

Ritchie, Donald A. tekemässä suullista historiaa. Oxford University Press, 2014.

Thompson, Paul. Menneisyyden ääni: suullinen historia. Oxford university press, 2017.

Oral History in the Digital Age https://www.oralhistory.org/oral-history-in-the-digital-age/ Oral History Associationin verkkosivusto, joka kattaa kaikki suullisen historian osa-alueet perheen ja yhteisön suullisesta historiasta akateemisiin suullisiin historiahankkeisiin.

Smithsonian Folklife and Oral History Interviewing Guide https://folklife.si.edu/the-smithsonian-folklife-and-oral-history-interviewing-guide/smithsonian sisältää ohjeet Smithsonian Folklife and oral History Interviewing Guide https://folklife.si.edu/the-smithsonian-folklife-and-oral-history-interviewing-guide/smithsonian sisältää ohjeet, joita Smithsonian Folklife ja suullinen historia ovat kehittäneet vuosien varrella kerätäkseen kansanelämän ja suullisen historian perheeltä ja yhteisöltä, yleisoppaan haastattelun suorittamiseen sekä esimerkkiluettelon kysymyksistä, jotka voidaan mukauttaa omiin tarpeisiisi ja olosuhteisiisi, tietoa säilyttämisestä ja käytöstä.

Suullinen Historiayhdistys: https://www.oralhistory.org/

suullisen historian Keskustelulista: H-Oralhist http://www.h-net.msu.edu/~oralhist/ on suullisen historian keskustelulista.

Vermont Folklife Center, Oral History Guide https://www.vermontfolklifecenter.org/events/oral-history-an-introduction

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.