Abstrakt

v některých svých spisech Sigmund Freud (například 2004) tvrdil, že čím menší jsou skutečné rozdíly mezi dvěma národy, tím větší je povinen tkalcovský stav v jejich představivosti, fenomén, který nazval „narcismus drobných rozdílů“. Ve skutečnosti, poznamenal Freud, často došlo ke konfliktu mezi jednotlivci a skupinami, které se zdály velmi podobné i do té míry, že jsou dvojníky nebo identická dvojčata. Freud, nicméně, zastavil krátký od argumentovat, že existence úzkých podobností mezi skupinami bylo více pravděpodobné, že vyvolat konflikt ve srovnání s tím, kdy byla přítomna velká fyziologická nebo kulturní propast. Myšlenku narcismu drobných rozdílů však v posledních desetiletích vzkřísili komentátoři, kteří se snažili pochopit zdánlivou převahu etnických konfliktů, které se objevily zejména od pádu Berlínské zdi v roce 1989. Mnoho z těchto konfliktů, jak jsme poznamenali na začátku kapitoly 1, se zdá být bojováno mezi skupinami, které tolik sdílejí a které se pro cizince často zdají nerozeznatelné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.