řád Coif

Neregistrovaná národní scholastická čestná společnost v právu. Jeho účelem je podporovat excelenci v právním stipendiu a rozpoznat ty, kteří dosáhli vysokých známek na Právnické fakultě nebo kteří se vyznamenali ve výuce práva. Existuje více než šedesát kapitol umístěných v právnických fakultách po celé zemi.

čestná společnost je pojmenována podle anglického řádu Coif, nejstarší a jedné z nejuznávanějších institucí obecného práva. Coif byla přiléhavá čepice z bílého prádla, která zakrývala uši a byla svázána strunami pod bradou, jako kapota dítěte. Vznikl ve dvanáctém století jako pokrývka hlavy pro muže a stal se součástí církevní a legální pokrývky hlavy, trvající až do šestnáctého století. Po dlouhou dobu byli angličtí soudci vybráni pouze z řádu.

řád Coif honor society vznikl v roce 1912 jako národní organizace. Národní ústava stanoví požadavky na volbu členství a kritéria pro vytvoření kapitol na právnických fakultách. Řád je federovaná organizace s autoritou v místních záležitostech svěřenou každé kapitole. Každá kapitola má své důstojníky a Národní organizace má výkonný výbor složený ze tří důstojníků a tří dalších členů. Důstojníci jsou voleni každé tři roky.

studenti práv, kteří absolvují seniory, mají nárok na zvolení do řádu Coif, pokud dokončili 75 procent svých právnických studií v odstupňovaných kurzech a jejich známka je řadí do top 10 procent všech absolvujících seniorů školy kapitoly. Kapitola může také volit členy právnické fakulty, pokud se kapitola domnívá, že profesoři vykazovali vlastnosti stipendia v souladu s cíli řádu.

kapitola může každý rok zvolit čestného členství jednoho člena právnické profese, který je uznán za své stipendium. Každé tři roky může národní výkonný výbor zvolit až pět čestných členů, kteří dosáhli národního vyznamenání za své příspěvky do právního systému.

kromě toho každé tři roky řád Coif uznává právní stipendium udělením jednoho nebo více ocenění autorovi nebo autorům publikovaných právních děl. Národní výkonný výbor je také oprávněn stanovit další ocenění za účelem uznání vynikajícího právního stipendia a vedení mezi studenty práva, profesoři práva, soudci, a praktici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.